Hurtig vandabsorption & afgivelse

Hurtig vandabsorption & afgivelse

Tegl er et materiale med forholdsvis store porer.

Det betyder, at mursten let optager fugt fra luften, men udskiller fugt hurtigt igen, uden at murstenen tager skade.

Fugt, som ophobes om natten, optages i stenene og afgives igen om dagen.

Derved regulerer mursten luftfugtigheden i boligen.

Skemaet viser tiden til materialers skift fra absorption til desorption af vand samt estimeret mængde absorberet vand fra afdampningens start til skiftet. Kilde: SBi