Temperatur

tegl og temperatur

Thyholmhuset

Certificeret passivhus

Thyholmhuset er et certificeret fuldmuret passivhus i Vejle, hvis arkitektoniske principper er tilpasset et villakvarter. Yder- og indervægge består af mursten, og facaden er vandskuret i hvidt og sort. Der er valgt traditionelle danske materialer, og huset er tæt på vedligeholdelsesfrit.

Thyholmhuset type 4 er et certificeret passivhus, som indgår i projektet Komforthusene A/S i Vejle.

Thyholmhuset type 4 har et varmebehov på under 15 kWh/kvm pr. år. Huset har et mikro-varmeanlæg, der både sørger for ventilation, rumopvarmning med luft- og gulvvarme samt varmt brugsvand.

Energibesparelserne er opnået ved kraftig isolering, eliminering af kuldebroer, høj tæthedsgrad, energieffektive vinduer samt optimeret solorientering af glasarealer. Et stort tagudhæng sørger for solafskærmning.