Reducerer elforbrug

Energibesparelse

Reducerer elforbrug

Ifølge DMI stiger middeltemperaturen i Danmark mellem 2°C og 3°C.

Ifølge Rob Marsh, arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet, medfører temperaturstigningen, at varmebehovet falder 30 % for velisolerede nybyggede boliger. Samtidig stiger behovet for køling 40 %.

Et øget kølebehov betyder for en gennemsnitsfamilie, at energiregningen stiger med 10 – 50 %.

Visse bygninger vil kræve køling 2-3.000 timer årligt.

Murstenshuse holder på varmen og nedsætter behovet for køling og ventilation, hvilket bidrager til at reducere elforbruget i forbindelse med opvarmning.

Behovet for opvarmning falder 30% for nybyggede boliger. Samtidig stiger behovet for køling 40 %. Tunge konstruktioner nedsætter behovet for køling og ventilation og reducerer elforbruget. Kilde: Rob Marsh