Bæredygtighed

Rønnebækhave

CO2-neutralt byggeri

Det første danske passivhus, Rønnebækhave i Næstved, blev bygget i 2006. Bygningen er opført som en boligblok i to plan i gule mursten, med 8 lejligheder, i alt 600 kvm.

Da bygningen er en lavenergibygning, er den fritaget for tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og varmen tilføres i stedet med en vand-til-vand varmepumpe. Den tunge murstenskonstruktion er med til at regulere varmen.

Til opvarmning af varmt brugsvand er der installeret et solfangerfelt på 28 kvm på bygningens tag. Desuden er der installeret solceller, der dækker elforbruget til drift af ventilatorerne.

Rønnebækhave er også et af de første CO2-neutrale byggerier i Danmark.

De 8 lejligheder i Rønnebæk II i Næstved er opført efter den tyske passivhus-standard med et årligt opvarmningsforbrug på kun 15 kWh/kvm. Udført i murværk og meget kraftigt isoleret, passivhusvinduer fra Tyskland; ventilation med modstrøms varmegenindvinging, 5 kWp solceller, 28 kvm solfanger til varmt vand samt jordvarmeanlæg.