Lang levetid

vedligeholdelse af hus

Lang levetid

Murværk har en levetid på mindst 100 år, mens tegltage gennemsnitligt har en levetid på 70-80 år. Mange murstensbyggerier, f.eks. kirker og slotte, er dog betydeligt ældre.

Murstens lange levetid medvirker til at sænke behovet for materialeudskiftning og vedligehold.

Modellen viser forskellige byggematerialers levetid. Tegl har en forventet levetid på mindst 100 år. Kilde: Miljøstyrelsen