Ingen miljøbelastning

vedligeholdelse af hus

Ingen miljøbelastning

Tegls minimale behov for vedligehold gavner miljøet.

For det første ved at unødvendiggøre behovet for kemikalier anvendt til overfladebehandling, f.eks. maling.

For det andet gør tegls lange levetid, at miljøet ikke belastes af unødvendig produktion, distribution og bortskaffelse af materialer knyttet til materialeudskiftning.

Læs mere om tegl og miljø

Murværk kræver ingen miljøskadelig overfladebehandling for at modstå vind og vejr.