Intet farligt affald

miljø

Intet farligt affald

Der genereres kun små affaldsmængder fra opmuring med tegl og mørtel, og disse kan uden problemer recirkuleres eller deponeres.

Da mursten ikke indeholder giftige stoffer af nogen art, kan de let deponeres uden at skade hverken jord, grundvand eller andre dele af miljøet.

Enebolig Villa Aagaard Hamar Arkitekt Kima Arkitektur Foto Nils Petter Dale Tegl Terca Cienna 1