Ingen forurening af naturen

miljø

Ingen forurening af naturen

Udvinding af ler efterlader ingen ar i landskabet og påvirker hverken jord eller grundvand negativt. Muld og overjord lægges tilbage efter udgravning.

Derudover udvindes ler tæt ved teglværket, så transportafstanden er minimal.

Til brænding af leret udgør naturgas 95% af brændslet. Naturgas giver den laveste CO2-emission af de fossile brændsler. Læs mere om tegl og CO2 her.

Mursten kræver ingen overfladebehandling med sundheds- og miljøskadelige malinger eller kemikalier for at modstå vind og vejr.

152-Muro