Høj genanvendelse

miljø

Høj genanvendelse

Et teglværk genererer intet leraffald. Al ler recirkuleres, f.eks. ved fejlproduktion, tilbage i processen i teglværket.

Derudover recirkuleres al procesvand, så natur og nærliggende vandløb ikke påvirkes af procesvand med lerpartikler.

I Danmark knuses og genanvendes 95 % af al nedrevet tegl til f.eks. vejbelægning.

Ler og procesvand genanvendes i teglproduktion. Kilde: Miljøstyrelsen