Tegls livscyklus

livscyclus

Tegls livscyklus

Traditionel miljøindsats fokuserer ofte på produkters produktionsfase eller råvarefase.

Teglbranchen ser imidlertid altid på hele teglprodukternes livscyklus fra vugge til grav.

Derved bliver det muligt at sætte ind med miljøbeskyttende og bæredygtige tiltag, hvor LCA viser, det er hensigtsmæssigt. Det minimerer spild og højner genanvendelse.

Vælger man mursten og tagsten af tegl, er man samtidig garanteret produkter, der følger europæiske CEN- og DGNB-standarder for bæredygtighed.

Teglbranchen ser på murstens livscyklus fra vugge til grav.