LCA

livscyclus

LCA

Livscyklusvurderinger, eller LCA’er (Life Cycle Assessments), er en udbredt måde at opgøre og vurdere materialers og produkters miljømæssige påvirkning i forskellige faser af deres livscyklus.

Der er typisk tre tilgange:

  • Vugge til grav: Ser på miljøpåvirkningen i hele produktets levetid fra vugge til grav. Typisk inddeles påvirkningen i 4 faser: Råvarefasen, produktionsfasen, brugsfasen og bortskaffelsesfasen
  • Vugge til port: Ser på miljøpåvirkningen i råvarefasen frem til fabriksporten
  • Vugge til vugge: Ser primært på bortskaffelsesfasen og mulighederne for at optimere genanvendelse og minimere affald

Tilgangene udmønter sig bl.a. i miljøvaredeklarationer (EPD)

Procedurer og krav til foretagelsen af LCA findes bl.a. i de internationale standarder ISO 14040 og ISO 14044.