Produktion

Mursten levetid

Produktion

Murstens lange levetid resulterer i et lille behov for materialeudskiftning.

Da der ikke skal produceres store mængder ekstra mursten til jævnlig udskiftning og vedligehold, er mursten et særdeles bæredygtigt alternativ til andre byggematerialer med kortere levetid.

Produktion af mursten er karakteriseret ved en række bæredygtighedstiltag for at sikre, at miljøpåvirkningen er den lavest mulige i alle produktionsled.

Læs mere om murstensproduktion og bæredygtighed

Fremstillingsproces af mursten på teglværk. Kilde: Murerbogen 2013