Regulerer og reducerer luftfugtighed

bygitegl

Regulerer og reducerer luftfugtighed

Murstensvægge gavner indeklimaet ved at regulere og reducere luftfugtigheden i boligen. Derved mindskes risikoen for råd eller skimmelsvamp.

Murværks egenskaber skyldes, at tegl er et materiale med forholdsvis store porer, der let optager fugt fra luften og afgiver den igen uden at tage skade. Fugt optaget i stenene i løbet af natten afgives igen om dagen. Derved sikres god regulering af luftfugtighed.

Derudover er tegl et diffusionsåbent materiale, dvs. tegl ”ånder”, hvilket er med til at sikre et basalt luftskifte i bygningen.

Læs mere om murstens evne til at håndtere fugt

Kurverne viser absorptionskurver for porebeton, puds, gips og tegl.
Kilde: SBi