Ingen gasser eller luftgener

bygitegl

Ingen gasser eller luftgener

Mursten afgiver hverken formaldehyd eller andre gasser, der påvirker indeklimaet negativt.

Det giver et sundt indeklima uden luftgener i form af støv eller allergifremmende partikler.

Det skyldes, at mursten består af naturlige uorganiske materialer som ler, kalksten, sand, sten og grus.

Derudover anvendes ingen opløsningsmidler eller andre organiske produkter til produktion og opførelse af murværk. Der er derfor ingen afgasning fra mursten.

Læs mere om murværk og indeklima

Mursten er et 100 % uorganisk naturmateriale. Kilde: Murerbogen 2013