Dæmper lyden

bygitegl

Dæmper lyden

Murværk dæmper lyd, efterklang og vibrationer, der normalt kan trænge gennem vægge og skabe forstyrrende støjgener.

Det gælder både inde i huset, mellem de enkelte rum og udenfor huset, hvor der kan være støj fra f.eks. naboer og trafikerede veje.

Murværks støjdæmpende egenskaber skyldes, at murværk har en høj massefylde pr. m2. Jo tungere masse, desto bedre dæmpes gennemtrængningen af lyd.

Murværk er også bygget så tæt, at støj ikke trænger gennem sprækker eller huller. Utætheder er ofte et problem i pladekonstruktioner af gips og træ.

Tunge konstruktioner med høj massefylde dæmper støj.