Indeklima

Per Jakobsens hus

Lavenergi byggeri

Murermester Per Jakobsen har selv udført murearbejdet i familiens hus i Struer. Det certificerede passivhus er fuldmuret og udgør 274 m2 med et stueplan på 122 m2 og en førstesal på 152 m2.

Der er benyttet en mureteknik kaldet krydsforbandt, men de 24.000 mursten, der er brugt til facaden, er opmuret i blokforbandt, da de har et ekstra flot spil, som er opnået under brændingsprocessen i produktionen.

Huset er godkendt som lavenergibyggeri og dermed spares tilslutningen og den årlige afgift til varmeværket.

Beregnes huset efter det danske bygningsreglement med programmet Be06, har huset et rumvarmebehov på ca. 8 kWh pr. m2 pr. år. Der er installeret et lille jordvarmeanlæg, som forsyner huset med rumvarme og varmt brugsvand. Det årlige elforbrug til varmepumpen udgør ca. 2000 kWh.