Vanddiffusion ud gennem væggen

Vanddiffusion ud gennem væggen

Murværk har en naturlig evne til at udjævne indeluftens fugtindhold ved adsorption og til at transportere fugt bort ved diffusion.

Tætte konstruktioner af fx glas og metal, eller trækonstruktioner med dampspærre, har ikke samme diffusionsevner.

Det stiller større krav til udluftning i disse konstruktioner. Derved øges risikoen for fugtproblemer.

Figuren viser forskellige materialers vanddampgennemtrængelighed. Kilde: SBi