Typiske fugtproblemer

Typiske fugtproblemer

Ifølge Byggeskadefonden skyldes de fleste bygningsskader indtrængende vand og fugt.

Derfor anbefaler fonden at bygge i robuste materialer, der tåler det fugtige og skiftende danske klima med vekslende frost- og tøperioder.

Mursten tåler vandpåvirkning uden at tage skade, og tørrer nemt og hurtigt igen.

Det betyder bl.a., at man med mursten ikke risikerer at bygge fugt direkte ind i bygningerne via våde byggematerialer.

Mursten er samtidig et uorganisk materiale, der ikke giver næring til skimmelvækst.

Læs mere om skimmelvækst

Tegl har et lavt indhold af byggefugt i forhold til andre materialer. Kilde: DTU