Klimaforandringer

Klimaforandringer

Med mursten af tegl skabes en både vejrbestandig og stort set vedligeholdelsesfri facade rustet til fremtidens klimaændringer.

Ifølge DMI karakteriseres det danske klima fremover ved mere nedbør, højere gennemsnitstemperatur og generelt mere ekstremt vejr. Klimaændringerne stiller derfor store krav til facaders modstandsdygtighed overfor især fugt.

Estimat for relativ ændring i nedbør i procent for perioden 2070-2099 set i forhold til referenceperioden 1961-1990. Relativt mere nedbør er angivet med grønne nuancer. Kilde: DMI