Fase 4: Nedrivning, genanvendelse og bortskaffelse

Fase 4: Nedrivning, genanvendelse og bortskaffelse

Mursten udmærker sig i EPD’ens nedrivnings- og bortskaffelsesfase på flg. måder:

  • Tegl er et naturligt, ugiftigt materiale. Det giver derfor ingen miljømæssige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse
  • I Danmark genanvendes ca. 95 % af alt murværk, idet det nedknuses til genanvendelse og recirkulering.
  • Den lille del, der deponeres skader hverken jord, grundvand eller andre dele af miljøet
demolice