Fase 2: Distribution, transport og byggeri

Fase 2: Distribution, transport og byggeri

Mursten udmærker sig på flg. måder, når det gælder EPD’ens fokus på distributions-, transport- og byggeriniveau:

  • Tegl transporteres oftest direkte fra teglværket til byggepladsen. Derved undgås mellemlagning og ekstratransport
  • Det kræver ingen energi at opbevare tegl på byggepladsen
  • Opmuring kræver ingen energikrævende processer, men sker efter gamle håndværksmæssige principper
  • Efterbehandling med maling eller andre overfladebehandlinger er unødvendig
  • Der genereres kun små affaldsmængder fra opmuring med tegl og mørtel – og disse kan uden problemer recirkuleres eller deponeres
ROUTIERS