Fase 1: Råvare- og produktfremstilling

Fase 1: Råvare- og produktfremstilling

Mursten udmærker sig på EPD’ens råvare- og produktionsniveau på flg. måder:

  • Udvinding af ler efterlader ingen ar i landskabet, da muld og overjord lægges tilbage efter udgravning
  • Udvinding af ler påvirker ikke grundvandet
  • Udvinding sker tæt ved teglværket, hvilket giver minimal transportafstand
  • Et teglværk genererer intet leraffald. Al ler fra fx fejlproduktion recirkuleres tilbage i processen
  • Alt procesvand recirkuleres, så natur og vandløb ikke påvirkes af lerpartikler
  • Til brænding af tegl anvendes 95 % naturgas, der giver den laveste CO2 emission af de fossile brændsler.
WB_00101