Ventilation

Ventilation

Mursten sænker bygningers ventilationsbehov. Det skyldes, at murstens høje varmeakkumuleringsevne og evne til at håndtere fugt medvirker til naturlig ventilation.

Det sænker energiforbruget til ventilation.

Figuren viser primærenergiforbrug og ventilationsløsning for en typisk bolig. Kilde: Rob Marsh