Produktion & bortskaffelse

Produktion & bortskaffelse

Produktion og bortskaffelse

Minimering af energiforbrug står centralt i murstensproduktion – fra udvinding af ler til brænding, transport, brugsfase, nedrivnings- og bortskaffelsesfase.

Af energibesparende tiltag kan bl.a. nævnes:

  • Udvinding sker tæt ved teglværket, hvilket giver minimal transportafstand og reducerer CO2
  • Til brænding af tegl anvendes 95 % naturgas, der giver den laveste CO2 emission af de fossile brændsler

Læs mere om produktion og bortskaffelse af mursten

demolice