CO2

CO2

Mursten er et godt valg, når det gælder minimering af CO2-udledning. Det skyldes blandt andet flg.:

  • Tegls lange holdbarhed minimerer behovet for jævnlig fremstilling og udskiftning af materialer med dertilhørende transport
  • Lermaterialet udvindes i nærheden af teglværket, så transportafstanden mellem lergravning og fabrik er minimal
  • I brændingsprocessen anvendes kun ca. 2.400 kJ pr. kg tegl. 95 % af brændslet er naturgas, der giver den laveste CO2-emission pr. energienhed af de fossile brændsler
  • Der produceres en særlig savsmuldsmursten, hvor CO2-emissionen reduceres med ca. 30 % til både brænding og transport. Samtidig spares ca. 30 % ler pr. mursten

Murstens lange holdbarhed minimerer behovet for fremstillelse af nye sten. Skemaet viser typisk mørtel- og stenforbrug ved murarbejder. Kilde: Murerbogen 2013