CE-mærkning

CE-mærkning

I Danmark skal murværk leve op til den fælleseuropæiske murværksnorm, Eurocode 6, hvilket bl.a. kommer til udtryk i CE-mærkning.

Teglsten skal desuden leve op til den fælleseuropæiske produktstandard DS/EN 771-1 om byggesten af tegl.